top of page

דלקת כבד נגיפית D

דלקת כבד נגיפית D נקראת גם "הפטיטיס דלתא". למען הקיצור, אשתמש בשם "הפטיטיס D".

הפטיטיס D נגרם על ידי הנגיף הפטיטיס D. החומר הגנטי של הנגיף הוא רנ"א. זהו נגיף מיוחד במינו בכך שהוא פרזיט של נגיף הפטיטיס B ואינו יכול להתקיים בלעדיו.

הפטיטיס D

כחמישה אחוזים מחולי הפטיטיס B בעולם סובלים גם מהפטיטיס D. הריכוז הגבוה בעולם של חולי הפטיטיס D נמצא דווקא בדרום אמריקה, ולא בדרום מזרח אסיה, ששם מרוכזים רוב חולי הפטיטיס B בעולם.

דומה מאוד לצורת ההדבקה בהפטיטיס B, למעט הדבקה מאם ליילוד שנדירה מאוד כסיבה להפטיטיס D.

לתוצאות הזיהום החריף יש קשר הדוק למצב החולה מבחינת ההפטיטיס B.

יש שתי סיבות עיקריות אפשריות העלולות לגרום לכך:

  • כאשר חולה שסובל מהפטיטיס B כרונית נדבק בהפטיטיס D. מצב זה נקרא "סופראינפקציה", ותוצאתו אצל רוב החולים היא החמרה של מחלת הכבד הכרונית.

  • כאשר אדם שאינו סובל מהפטיטיס B נדבק בבת אחת מאותו מקור (למשל מאותו עירוי דם) גם בהפטיטיס B וגם בהפטיטיס D. רוב הזיהומים האקוטיים הללו הם חמורים וקשים יותר מזיהום אקוטי בהפטיטיס B בלבד, אך מסתיימים בהחלמה מלאה משני הנגיפים.

כאמור לעיל, זיהום משולב של הפטיטיס B והפטיטיס D גורם במרבית המקרים למחלת כבד מואצת, ולא נדיר למצוא חולים עם שחמת ואי-ספיקת כבד בשנות ה-20 וה-30 לחייהם.

תרופות רבות עם פוטנציאל אנטי-וירלי נוסו, אולם רק אינטרפרון הוכח כמועיל בהפטיטיס, החיסון נגד דלקת הכבד מסוג B יעיל גם במקרים של זיהום בהפטיטיס D.

bottom of page