top of page

חומציות בקיבה והשמנת יתר

חומציות בקיבה והשמנת יתר - האם קיים ביניהם קשר?

זרימת חומצת קיבה במעלה הוושט היא המצב הבריאותי הגורם לצרבת. תלונות בגין מצב זה הן מן השכיחות ביותר בעולם המערבי. סבל חוזר ונשנה כתוצאה מהתפתחות צרבת פוקד כ-40 אחוז מהאוכלוסייה. שכיחות הסובלים על בסיס שבועי הינה 10-20 אחוז.

בשנים האחרונות, כבשה לעצמה השמנת היתר, מקום של כבוד בין גורמי התחלואה העיקריים בעולם המערבי. יותר ויותר מחקרים מצביעים לאחרונה על קשר בין צרבת להשמנה. גורמי הסיכון למחלת ההחזר הקיבתי ושטי הינם עודף משקל, צריכת אלכוהול, עישון וסיפור משפחתי של תלונות דומות.

מספר מחקרים משכנעים מצאו קשר בין BMI (היחס בין הגובה למשקל), לבין דלקת הוושט כתוצאה מחומציות יתר בנשים אך לא בגברים. לעומת זאת, מחקר מקביל בעוצמתו שנערך בשבדיה, לא הראה קשר בין הפרמטרים הנ"ל. לפיכך בוצע מחקר נוסף שכלל 6,215 חולים הסובלים מתלונות הקשורות לחומציות יתר, ודווח בוודאות סטטיסטית על מתאם בין BMI לחומציות יתר.

עודף משקל נמצא במתאם לא רק להחזר החומצה, אלא גם לדלקת בוושט ואפילו סרטן הוושט. הסיכון הולך ועולה בהתאמה למידת עודף המשקל. זאת ועוד, בנוכחות עודף משקל עולה שכיחות הבקע בוושט, היינו, חדירת שריר הקיבה לוושט והפרשת חומצות המזיקות לשריר הושט.

בשנת 2006 התפרסם בעיתון החשוב GUT מחקר המאגד את התוצאות של מחקרים רבים בנושא (META ANALYSIS) שבחן את הקשר בין חומציות לבין השמנה. נבדקו 23 מחקרים משכנעים בנושא. 9 דנו בסמפטומי צרבת, 7 בדלקת הוושט הנובעת מחומציות יתר ו-7 בסרטן הוושט. כל המחקרים בוצעו במדינות מערביות (אמריקה הצפונית ומערב אירופה). שכיחות השמנה נמצאה פי 2-1.5 בסובלים מחומציות יתר ופי 2.5-2 בסובלים מסרטן הוושט.

חומציות

מאז פורסמו עבודות משכנעות נוספות המחזקות את התוצאות. חשוב לציין כי השפעת ה-BMI נמצאה כגורם סיכון בלתי תלוי במספר הקלוריות או הרכב המזון שנצרך.

ככל הנראה ההסבר לקשר בין הגורמים הוא כזה: אנשים עם השמנה בטנית סובלים מלחץ מכני על נקודת המפגש בין הוושט לבין הקיבה. רקמת השומן המצטברת מעלה את הלחץ התוך בטני, הגורם אף הוא לעיכוב בזרימת החומצות מהקיבה אל המעי ועליית זרימתן בכוון ההפוך, במעלה הוושט.

מנגנון נוסף שהוצע הינו שחרור גורמים דלקתיים על ידי רקמת השומן, אליה נהוג היום להתייחס כאל איבר בפני עצמו.

חשוב לציין כי למרות ההיגיון הרב שבהמלצה לירידת משקל, אין עדות מחקרית כי ירידת משקל אצל אדם שמן הסובל מצרבת מונעת את התגברות החומצה בוושט ומשפרת את המצב.

bottom of page