top of page

מחלות כבד - מושגים והבהרות

הכבד הינו האיבר הגדול ביותר בגופנו. משקלו באדם מבוגר הוא כ-1500 גרם והוא ממוקם בבטן, ברביע הימני העליון, תחת קשת הצלעות. הכבד בנוי ממבנה החוזר על עצמו וקרוי הטריאדה הפורטאלית, כאשר כל טריאדה מורכבת מעורק.

מבנה כבד

מחלה דלקתית-נגיפית הפוגעת בכבד. המחלה מועברת באמצעות נוזלי גוף בעיקר דרך הדם וגם מן האם לעובר או באמצעות מחטים מזוהמות. וירוס דלקת הכבד מסוג C, פוגע ב 170 מיליון איש בעולם, כאשר בישראל הוא פוגע באומדן של כאחוז מהאוכלוסייה.

הפטיטיס C

צריכה אלכוהול מופרזת היא הסיבה השכיחה ביותר לשחמת כבד. הגורמים העיקריים להתפתחות מחלת כבד אלכוהולית היא כמות האלכוהול הנצרכת ומשך החשיפה לאלכוהול. רק 20-10 אחוזים מאלה שיצרכו כמות גדולה של אלכוהול יפתחו שחמת כבד.

מחלת כבד אלכוהולית

נגיף הפטיטיס A שייך למשפ' ה-Picornaviridea. הוא מורכב ממולקולת רנ"א יחידה המוקפת במעטפת חלבון קטנה. למשפחה זו משתייכים גם נגיפי הפוליו, קוקסקי, אקו ורינו. דלקת משנית לנגיף זה מתבטאת במחלה שאינה כרונית אלא חריפה.

הפטיטיס A

דלקת כבד נגיפית B נקראת גם "הפטיטיסוירלי B". הפטיטיס B נגרמת על-ידי הנגיף הפטיטיס B. החומר הגנטי של הנגיף הוא דנ"א. הנגיף מדבק מאוד גם בריכוזים נמוכים, והוא עמיד לתנאים סביבתיים קשים כמו חום והתייבשות, ובמידה מסוימת גם לחומרי ניקוי.

הפטיטיס B

דלקת כבד נגיפית D נקראת גם "הפטיטיס דלתא". הפטיטיס D נגרם על ידי הנגיף הפטיטיס D. החומר הגנטי של הנגיף הוא רנ"א. זהו נגיף מיוחד במינו בכך שהוא פרזיט של נגיף הפטיטיס B ואינו יכול להתקיים בלעדיו.

הפטיטיס D
bottom of page