top of page

מערכת העיכול

צליאק הינה מחלה דלקת אוטואימונית הפוגעת בעיקר במעי הדק. בעבר סברו כי מדובר במחלת ילדים אך למעשה המחלה יכולה להתפרץ בכל גיל. לאחרונה הסתבר כי היא שכיחה יחסית במבוגרים.

צליאק

דלקת מעי כיבית התוקפת את המעי הגס, ומתאפיינת בהופעת דלקת וכיבים שטחיים בדופן הפנימית של המעי. המחלה יכולה להגיע לאזור הרקטום לערבה באופן המשכי מפי הטבעת אזורים שונים או לפגוע בכל המעי הגס "פאנ-קוליטיס".

דלקת מעי כיבית - קוליטיס

זרימת חומצת קיבה במעלה הושט היא המצב הבריאותי הגורם לצרבת. סבל חוזר ונשנה כתוצאה מהתפתחות צרבת פוקד כ-40 אחוז מהאוכלוסייה. שכיחות הסובלים על בסיס שבועי הינה 10-20 אחוז.

חומציות
bottom of page